Всі консультації, які проводяться за підтримки центру «Розумію» є суворо конфіденційними.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Центр ніколи і нікому не передає відомості про факт звернення і теми звернення.
!
У програмі підтримки працівників роботодавець отримує тільки узагальнену інформацію про використання програми, без імен і посилань. Тематики звернень для внутрішньої статистики завжди знеособлені. Навіть якщо роботодавець попросить. Навіть якщо буде змушувати.
Конфіденційно і ніяк інакше.